Geolex

Geolex może być stosowany do filtracji, separacji i drenażu – do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych), budowy dróg kolejowych, w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, w systemach drenażowych, w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych, do budowy zbiorników wodnych i zapór, do budowy kanałów, do budowy składowisk odpadów stałych i do budowy zbiorników odpadów ciekłych.

Właściwości

154/250/PP

154/250/PES

154/400/PP

Gramatura(g/m2)

250

250

400

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma (kN/m)

9

10

16

Wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma(kN/m)

13

17

22

Wydłużenie przy max obciążeniu wzdłuż(%)

125

110

140

Wydłużenie przy max obciążeniu wszerz(%)

110

100

120

Odporność na przebicie statyczne (CBR)(kN)

1,7

2,0

3,0

Odporność na przebicie dynamiczne(mm)

15

9,0

5,0

Charakterystyczna wielkość porów (μm)

110

110

100

 

Właściwości

154/400/PES

154/600/PP

154/600/PES

Gramatura(g/m2)

400

600

600

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma (kN/m)

18

24

26

Wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma(kN/m)

28

40

42

Wydłużenie przy max obciążeniu wzdłuż(%)

110

130

100

Wydłużenie przy max obciążeniu wszerz(%)

100

120

90

Odporność na przebicie statyczne (CBR)(kN)

3,5

4,6

4,8

Odporność na przebicie dynamiczne(mm)

3,0

4,0

2,9

Charakterystyczna wielkość porów (μm)

81

95

89

 

Właściwości

131/250/PP

131/400/PP

131/600/PP

Gramatura(g/m2)

250

400

600

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma (kN/m)

15

17

18

Wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma(kN/m)

9

12

13

Wydłużenie przy max obciążeniu wzdłuż(%)

11

12

12

Wydłużenie przy max obciążeniu wszerz(%)

8

8

9

Odporność na przebicie statyczne (CBR)(kN)

1,4

1,9

2,8

Odporność na przebicie dynamiczne(mm)

10

5,0

3,0

Charakterystyczna wielkość porów (μm)

110

85

81