GEOSYNTETYKI

oferta w nowoczesnym budownictwie.
To grupa materiałów polimerowych w inżynierii budowlanej, których podstawowym zadaniem jest poprawa właściwości gruntów, ich wzmocnienie i ochrona przed erozją oraz uregulowanie stosunków wodnych. W zależności od warunków gruntowych, zamierzonego efektu i problemów geotechnicznych, dokonuje się wyboru materiałów geosyntetycznych, biorąc pod uwagę ich funkcje i parametry.
W naszej ofercie:

 • Geowłókniny,
 • Geokraty,
 • Geosiatki,
 • Geotkaniny,
 • Materace i kosze gabionowe,
 • Biowłókniny,
 • Folie PEHD,
 • Geokompozyty,
 • Folie PCV,
 • Maty przeciwerozyjne,
 • Maty bentonitowe.

Zastosowanie:
Budowa dróg i parkingów, linii kolejowych, boisk, kortów tenisowych, wysypisk odpadów, wzmacnianie nasypów, skarp i wałów, drenaż.