Gumy NBR

• płyty niewulkanizowane,
• płyty zwulkanizowane,
• płyty zwulkanizowane z przekładkami tkaninowymi.

parametry fizykochemiczne gumy na płyty zwykłe zgodne z BN-73/6616-14/11

twardość (°Sh) ±5

50

60

65

70

80

wytrzymałość na rozciganie (MPa)

min. 5

min. 5

min. 4

min. 5

min. 5

wydłużenie w chwili zerwania (%)

min. 200

min. 200

min. 150

min. 200

min. 150

temperatura kruchości (°C)

-30

-30

-30

-30

-30

odporność na starzenie cieplne w temp. 70°C po 144h (%)
– zmiana wytrzymałości
– zmiana wydłużenia

max 30

standardowe wymiary płyt niewulkanizowanych

grubość (mm)

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0

szerokość (mm)

max do 1300

długość (mm)

do uzgodnienia

ciężar przybliżony m2

1,51kg/mm grubości

standardowe wymiary płyt zwulkanizowanych

grubość (mm)

2,0; 4,0; 5,0;
6,0; 8,0; 10,0

10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 40,0; 50,0

szerokość (mm)

max do 1200

1000×1000

długość (mm)

do uzgodnienia

ciężar przybliżony m2

1,51kg/mm grubości

standardowe wymiary płyt zwulkanizowanych z przekładkami tkaninowymi

grubość
(mm)
x ilość przekładek

ciężar przybliżony m2

szerokość (mm)

długość (mm)

2 x 1p

2,9

max do 1300

do uzgodnienia

2 x 1p

5,9

5 x 1p

7,4

6 x 1p

8,9

8 x 1p

11,9

10 x 1p

15,0

5 x 2p

7,2

6 x 2p

8,7

8 x 2p

11,7

10 x 2p

14,8

5 x 3p

7,1

6 x 3p

8,6

8 x 3p

11,6

10 x 3p

14,6