płyty gumowe kwasoodporne

• płyty niewulkanizowane,
• płyty zwulkanizowane,
• płyty zwulkanizowane z przekładkami tkaninowymi.

parametry fizykochemiczne gumy na płyty kwaso- i ługoodporne zgodne z BN-73/6616-14/12

twardość (°Sh) ±5

60

70

80

wytrzymałość na rozciganie (MPa)

min. 5

min. 5

min. 5

wydłużenie w chwili zerwania (%)

min. 200

min. 200

min. 150

odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad wyrażona zmianą masy w temp. 20°C po 72 godz. (%)

±2

temperatura kruchości (°C)

max -30

odporność na starzenie cieplne w temp. 70°C po 144h (%)
– zmiana wytrzymałości
– zmiana wydłużenia

max 30

standardowe wymiary płyt niewulkanizowanych

grubość (mm)

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0

szerokość (mm)

max do 1300

długość (mm)

do uzgodnienia

ciężar przybliżony m2

1,3kg/mm grubości

standardowe wymiary płyt zwulkanizowanych

grubość (mm)

2,0; 3,0; 6,0; 8,0; 10,0

10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 40,0; 50,0

szerokość (mm)

max do 1200

1000×1000

długość (mm)

do uzgodnienia

ciężar przybliżony m2

1,36kg/mm grubości

       standardowe wymiary płyt zwulkanizowanych z przekładkami tkaninowymi

grubość (mm)
x ilość przekładek

ciężar
przybliżony m2

szerokość
(mm)

długość
(mm)

3 x 1p

3,8

max do 1300

do uzgodnienia

5 x 1p

6,4

8 x 1p

10,3

10 x 1p

12,9

5 x 2p

6,3