płyty gumowe olejoodporne

• płyty niewulkanizowane,
• płyty zwulkanizowane,
• płyty zwulkanizowane z przekładkami tkaninowymi.

parametry fizykochemiczne gumy na płyty olejoodporne zgodne z BN-73/6616-14/13

twardość (°Sh) ±5

50

60

70

wytrzymałość na rozciganie (MPa)

min. 5

min. 5

min. 5

wydłużenie przy zerwaniu (%)

min. 200

min. 200

min. 200

temperatura kruchości (°C)

max -40

max -30


odporność na działanie wyrażone zmianą masy

po 24 godz. w temp. pok.
– mieszaniny izooktan – toluen

max ±30

– oleju

±15

±10

odporność na starzenie cieplne w temp. 70°C po 144h (%)
– zmiana wytrzymałości
– zmiana wydłużenia

max 30
max 50

standardowe wymiary płyt niewulkanizowanych

grubość (mm)

0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;
4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0

szerokość (mm)

max do 1300

długość (mm)

do uzgodnienia

ciężar przybliżony m2

1,28kg/mm grubości

standardowe wymiary płyt zwulkanizowanych

grubość (mm)

3,0; 4,0; 5,0;
6,0; 8,0; 10,0

10,0; 12,0;
15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 40,0; 50,0; 70,0

szerokość (mm)

max do 1200

1000×1000

długość (mm)

do uzgodnienia

ciężar przybliżony m2

1,28kg/mm grubości

standardowe wymiary płyt zwulkanizowanych z przekładkami tkaninowymi

grubość (mm)
x ilość przekładek

ciężar
przybliżony m2

szerokość (mm)

długość (mm)

2 x 1p

2,4

max do 1300

do uzgodnienia

3 x 1p

3,7

4 x 1p

5,0

5 x 1p

6,3

6 x 1p

7,5

10 x 1p

12,7

4 x 2p

4,9

6 x 2p

7,4

8 x 2p

10,0

10 x 2p

12,6

4 x 3p

4,8

5 x 3p

6,1

6 x 3p

7,3

8 x 3p

9,9

10 x 3p

12,5