polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.surtech.wroclaw.pl, zwanej dalej „serwisem”.

2. Właścicielem serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Handlowe SURTECH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-312 Wrocław, ul. Żeromskiego 69/71, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru ądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700147, o kapitale zakładowym 5 000 zł PLN, NIP: 8952164210, REGON: 368552190, zwana dalej SURTECH.

3. SURTECH dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających serwis.

§ 1 Jak zbieramy dane ?

1. SURTECH zbiera informacje dotyczące osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie, jako Klienci.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) korzystania z formularza kontaktowego,
b) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter, jeśli taki będzie wydawany).

3. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail,
b) imię,
c) numer telefonu,
d) adres dostawy,
e) w przypadku konieczności wystawienia faktury sprzedaży wszystkie dane niezbędne do prawidłowego wystawienia dokumentu.

4. Podczas korzystania z serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym serwisie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane ?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej przygotowywania tj. składania zapytań i ofert handlowych wykorzystujemy w następujących celach:
1/ przygotowanie i opracowanie ofert handlowych,
2/ wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
3/ marketingu bezpośredniego,
4/ tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne,
5/ weryfikacji wiarygodności płatniczej,
6/ Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania serwisu do preferencji Klientów, a także administrowania serwisem.
7/ W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Surtech będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w
serwisie.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP.

1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez SURTECH na komputerze osoby odwiedzającej serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez SURTECH produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów.

2. SURTECH wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów serwisu.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia
lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. SURTECH może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez SURTECH przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.

5. Serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. SURTECH nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia.

1. Dane osobowe zbierane przez SURTECH za pośrednictwem serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 t.j.).

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy SURTECH.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

4. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności.

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym SURTECH poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: administrator@surtech.wroclaw.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.