preszpan

Preszpan jest materiałem na bazie celulozowej do produkcji wyrobów izolacyjnych klasy A.
W zależności od gatunku celulozy, wstępnej obróbki włókien oraz ustawienia maszyn uzyskuje się różne rodzaje preszpanu o specyficznych właściwościach. Cechy i właściwości preszpanu określone są w normach DIN 7733 i IEC 641. Poza wysoką wytrzymałością na przebicie elektryczne i dużą łatwością impregnacji olejem transformatorowym warto zaznaczyć, że preszpan nie posiada określonej temperatury mięknienia. Dlatego może wytrzymywać krótkotrwałe obciążenia termiczne ( kilka sekund w temperaturze 350 °C ) bez znaczącej utraty właściwości. Preszpan można tłoczyć, zgniatać, wykrawać, oraz częściowo formować.

Preszpan transformatorowy występuje w arkuszach o rozmiarach:
od 0,10 mm do 4,0 mm grubości : arkusze 1000×700 mm
od 0,10 mm do 8,0 mm grubości : arkusze 2070×1000 mm
1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm : arkusze 2200×4200 mm

Preszpan transformatorowy w rolkach:
od 0,10 mm do 1,0 mm, o szerokości 1000mm lub 2000 mm