sznury poliestrowe

Sznury poliestrowe (również z Kevlarem)
Cechy:
• połączenie małych średnic z maksymalnie dużą wytrzymałością
• małe wydłużenie przy zerwaniu (max. 10%)
• wysoka trwałość na warunki eksploatacji (promienie UV)
• odporność na kontakt z silnie zasadowym środowiskiem
• dopuszczenie do stosowania w ekstremalnie niskich temperaturach rzędu – 40 0C
• zgodnie z warunkami zakładowymi WTT

Zastosowanie z kevlarem:
• budownictwo wodne i lądowe (drogi i mosty)
• podnoszenie GEO – siatek komórkowych
• łączenie sekcji z kotwicami gruntowymi

Poliester bez dodatku kevlaru:
• gospodarstwo domowe
• żeglarstwo
• żegluga morska
• rybołówstwo
• przemysł ciężki